juridiskie Pakalpojumi

SIA ALBRO GROUP darbojas sertificēta Eiropas un Latvijas patentpilnvarniece preču zīmju un dizainparaugu jomā ar augstāko juridisko izglītību piedāvā:

  • Pārstāvību Latvijas Patentu valdē, Eiropas Savienības Intelektuālā Īpašuma Birojā (EUIPO) un Starptautiskajā Intelektuālajā Īpašuma Birojā (WIPO);
  • preču zīmju un dizainparaugu reģistrācija Latvijas Republikas Patentu valdē, EUIPO un WIPO u.c.;
  • dažādu juridisko dokumentu izstrāde (t.sk. līgumi, pretenzijas, sūdzības, prasības pieteikumi, apelācijas, kasācijas);
  • juridiskās konsultācijas saistību tiesībās, lietu tiesībās, intelektuālajā īpašuma tiesībās, administratīvajās tiesībās, Eiropas savienības tiesībās un starptautiskajās tiesībās;
  • pārstāvība valsts iestādēs un tiesās.