avk projektēšana

ALBRO GROUP izstrādā Apkures, Ventilācijas, Klimata kontroles sistēmas (AVK), Siltumapgādes (ārējās) (SAT) un Siltummehānikas (SM) daļu projektus, kā arī ir pieredze saules kolektoru sistēmu, zemes/ūdens siltumsūkņu, tvaika sistēmu risinājumu izstrādē. 

Ir izstrādi projekti sākot no privātmājām līdz III grupas publiskām un ražošanas ēkām. Izstrādājot projektus liela uzmanība tiek pievērsta kvalitatīvu risinājumu izstrādei, kur rezultātu sasniegšanai tiek izmantotas dažāda veida aprēķina un simulācijas programmas.

Visi projekti tiek izstrādāti 3D formātā, tādā veidā dodot iespēju izveidot savietoto tīklu plānu, lai gūtu pārliecību, par izstrādāto risinājumu iespēju realizēt dabā, kā arī izvairīties no savstarpējo inženiertīklu krustošanās iespējām.