AVK ekspertīze

Uzņēmumā darbojas BVKB sertificēts AVK sistēmu būvprojektu eksperts, kurš sniedz izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, balstoties uz Latvijas likumdošanas noteiktiem normatīviem un savu personīgo pieredzi projektēšanā.