Par mums

Uzņēmuma kodolu veido savas jomas profesionāļi, kura mērķis ir sniegt kvalitatīvus un profesionālus risinājumus klientiem, balstoties uz savu un kolēģu pieredzi, kā arī nepārtraukti papildinot savas zināšanas apmeklējot kursus un seminārus.

Precizitāte

Mums ir svarīgi noteikt termiņus, kuros mēs varam izstrādāt darbu un pie tā stingri pieturamies

Atbildība

Mēs uzņemamies atbildību par katru izstrādāto darbu

Kvalitāte

Mums ir svarīga darba kvalitāte, katru darbu izstrādājam ar domu, ka tas ir mūsu paša radīts darbs, kurš prezentē mūs kā profesionāļus

Pakalpojumi

Projektēšana

ALBRO GROUP izstrādā Apkures, Ventilācijas, Klimata kontroles sistēmas (AVK), Siltumapgādes (ārējās) (SAT) un Siltummehānikas (SM) daļu projektus, kā arī ir pieredze saules kolektoru sistēmu, zemes/ūdens siltumsūkņu, tvaika sistēmu risinājumu izstrādē.

Juridiskie pakalpojumi

Piedāvājam pārstāvību Latvijas Patentu valdē, Eiropas Savienības Intelektuālā Īpašuma Birojā (EUIPO) un Starptautiskajā Intelektuālajā Īpašuma Birojā (WIPO); preču zīmju un dizainparaugu reģistrācija Latvijas Republikas Patentu valdē, EUIPO un WIPO u.c.;

ekspertīze

Uzņēmumā darbojas BVKB sertificēts AVK sistēmu būvprojektu eksperts, kurš sniedz izvērtējumu par būvprojekta tehniskā risinājuma atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām.

Serviss, montāža

Uzņēmumā strādā servisa speciālists ar vairāk kā 20 gadu pieredzi AVK sistēmu apsekošanā un uzturēšanā. Ir plaša pieredze sākot no privātmāju līdz industriālu sistēmu uzturēšanas.

Sazinies ar mums

Adrese

Bieķensalas iela 26, Rīga

kontakti

Tālr. : +371 29241831

E-pasts : info@albrogroup.eu

juridiskie pakalpojumi

Tālr. : +371 29352347

E-pasts : inese@albrogroup.eu

karjera

Mēs nepārtraukti meklējam jaunus talantus un topošos profesionāļus, kuri grib sevi pilnveidot un atrast darba vietu, kurā viņi jutīsies novērtēti.